ד"ר חיים סיון

דוקטור חיים סיוון
חיים סיון
Haim Sivan
מרצה בכיר למדעי החיים והוראת המדעים בפקולטה לחינוך ומנהיגות ובפקולטה למדעים, בריאות וקיימות

השכלה

ד"ר חיים סיון בעל (.Ph.D) במדעי החיים, רביית נחשים (עכן הקטן) מאוניברסיטת בן גוריון בנגב, מרצה במכללה לזואולוגיה, מעבדת המחקר נמצאת במכללה ובה מועסקי הסטודנטים של המכללה. 

מחקר

ד"ר חיים סיון מרבה לחקור על רבייה בזוחלים בתנאי שדה ותנאי מעבדה, התנהגות רבייה, זואולוגיה, מדע והתנהגות בעלי חיים. תחומי התמחות: מדעי החיים I זואולוגיה 

 

דיסציפלינות ראשיות

Main Disciplines

Vertebrates

דיסציפלינות משניות

Secondary Disciplines

Reproduction

פרסומים נבחרים

  • Haim s, Stav Talal a, Itay Tesler b, Jaim Sivan b, Rachel Ben-Shlomo a, H. Muhammad Tahir c,d, Lorenzo Prendini c, Sagi Snir e, Eran Gefen, (2015). Scorpion speciation in the Holy Land: Multilocus phylogeography 4 corroborates diagnostic differences in morphology and burrowing 5 behavior among Scorpio subspecies and justifies recognition 6 as phylogenetic. ecological and biological species q. Molecular Phylogenetics and Evolution

  • Michael Kam c, Shlomo Hadad d, A.Allan Degen c, *, Avi Rosenstrauch, haim s, (2014). Body size and seasonal body condition in two small coexisting desert snake species, the Saharan sand viper (Cerastes vipera) and the crowned leafnose (Lytorhynchus diadema). Journal of Arid Environments

פרסומים נוספים