ד"ר ילנה נפתלייב

דוקטור ילנה נפתלייב
ילנה נפתלייב
Elena Naftaliev
ראש המחלקה להוראת מתמטיקה

השכלה

Ph.D. Department of Mathematics Education, University of Haifa, Israel
M.Sc. with distinction Faculty of Mathematics, Dagestan State University, Russia
Post-Doctoral Studies The Center of Research Excellence (I-CORE) “Learning in a NetworKed Society (LINKS): Co-Creation of Knowledge in Technology-Enhanced Communities of Learning, University of Haifa, Israel
In collaboration with the Center for Mathematics Education, University of Maryland, USA

מחקר

Information technology enhances the nature of mathematics as an empirical discipline, leading to an approach called “experimental mathematics”. My research focuses on organically interweaving formal-theoretical and interactive resources supported experimental approaches toward mathematics into teaching and learning mathematics

דיסציפלינות ראשיות

Main Disciplines

Mathematics I Mathematics Education

דיסציפלינות משניות

Secondary Disciplines

פרסומים נבחרים

פרסומים נוספים