ד"ר נחמה הכהן

נחמה הכהן
Nehama HaCohen
מרצה, חברת סגל בתוכנית לפסיכולוגיה קלינית רגישת תרבות

השכלה

תואר ראשון בפסיכולוגיה וספרות משווה מאוניברסיטת בר אילן, סיום בהצטיינות יתרה. תואר שני בביבליותרפיה מאוניברסיטת חיפה, מצטיינת דיקן. דוקטורט בפסיכולוגיה קלינית במסלול הישיר לדוקטורט כמלגאית נשיא באוניברסיטת בר אילן. פוסט דוקטורט בתוכנית הבין תחומית לפסיכואנליזה באוניברסיטת חיפה

מחקר

חוקרת זהות וטראומה בגישה רב תרבותית

דיסציפלינות ראשיות

Main Disciplines

Psychology

דיסציפלינות משניות

Secondary Disciplines

Culturally Sensitive Clinical Psychology

פרסומים נבחרים

פרסומים נוספים