ד"ר רני איז'ק

רני איז'ק
Rani Izsak
מרצה בכיר למערכות מידע ומדעי המחשב היישומיים

השכלה

Ph.D. + Post Doc, Computer Science, Weizmann Institute of Science

דיסציפלינות ראשיות

Main Disciplines

Algorithms, AI

דיסציפלינות משניות

Secondary Disciplines