מעבדות מדעים וחממה

תשתיות מחקריות

במחלקה למדעי החיים שוקדים כל העת על פיתוח תשתיות מחקריות אשר יאפשרו קידום וביצוע מחקרים מדעיים בתחומי מדעי החיים, וכן יאפשרו חשיפה ללמידה מדעית יישומית לתלמידי המחלקה במסגרת פרויקטי מחקר מדעיים.
במתחם המחקרי המגוון נכללים: החממה, חדרי הגידול ומעבדות הוראה ולימוד.
על הפרק: הקמת שתי מעבדות לפרוייקטי מחקר במתחם המדעים החדש. בבניין המדעים החדש אשר נבנה במכללה, תוכננו והוקמו שתי מעבדות מחקר אשר יתנו מענה לקיום פרויקטי מחקר של תלמידי מדעי החיים, הוראת המדעים ומערכות מידע. השלמת ההקמה וההצטיידות של מעבדות אלו מתבצעת בימים אלה, מתוך מטרה להעמיד תשתית מחקרית אשר תאפשר לסטודנטים ולסגל לבצע חלק מעבודות החקר שלהם בתחומי המכללה.

הקמת מערך חדרי גידול לחרקים וזוחלים

תוכנן והוקם מערך של חדרי גידול אשר נותנים מענה למחקרים מדעיים, תוך שימוש במודלים של חרקים וזוחלים. מערך זה משרת הן את המחקרים המדעיים המתוכננים כחלק מפעילותם המחקרית של מרצים מהמחלקה למדעי החיים והן את מערך ההוראה והמעבדות של המכללה

חממה לימודית ומחקרית

במתחם מדעי החיים ובסמוך לבניין המעבדות, הוקמה חממה לימודית חקלאית החממה הלימודית תוכננה לשמש להוראה ולעריכת ניסויי חקר עם הסטודנטים, אפשרויות של שילוב מחקרי ולימודי עם המחלקה למערכות מידע ופיתוח פלטפורמות לבקרה וחישה בתחומי מדעי הצמח ובעלי החיים.
השאיפה היא להמשיך ולשדרג את החממה הלימודית ולהשקיע בציוד מתקדם שיאפשר הוראה ומחקר בנושאי אקולוגיה, אגרוטק וקיימות עכשוויים בניהולם של חוקרים מהמכללה וממוסדות מחקר נוספים, בשת"פ מדריכים וחקלאים באזור ובכלל. החממה תשרת מחקרים שונים וישומיים שחשיבותם בשנים האחרונות גבוהה עקב ההשלכות הצפויות של שינויים אקלימיים גלובליים על החקלאות.

חממה לימודית ומחקרית