פר"ח תשפ"ד

סוג המלגה: 
מלגה חיצונית הגשה דרך אתר האינטרנט
גובה המלגה: 
5,400 ש"ח

פר"ח הוא פרויקט חונכות ארצי הפועל בשיתוף עם המוסדות האקדמיים ברחבי הארץ.

בפרויקט זה סטודנטים חונכים תלמידים מבתי הספר ברחבי הארץ.