מכרז להפעלת מערך הסעדה

תאריך פרסום המכרז: 15.01.2024

תאריך סיום הגשה: 11.02.24 יום ראשון 14:00

מספר מכרז: 3.2024

איש קשר: יחידת תפעול

סטטוס: סגור

המכללה האקדמית אחוה מזמינה מציעים להציע הצעות מחיר, עבור הפעלת מערכי ההסעדה שלה ואספקת פריטי מזון, משקאות וארוחות על כל הכרוך והמשתמע מכך בהתאם למסמכי המכרז

חזרה לעמוד הראשי >>

מכרז להפעלת מערכי הסעדה

מפרט הסעדה להפעלת מערך ההסעדה

פרוטוקול סיור מציעים הסעדה

מענה לשאלות הבהרה