מכרז פומבי דו שלבי לייצור/יבוא, הרכבה, הובלה והתקנה של ריהוט לכיתות לימוד בניין 2

תאריך פרסום המכרז: 30.05.2023

תאריך סיום הגשה: 20.03.23 יום שני 14:00

מספר מכרז: 6.2023

איש קשר: פרויקטים מיוחדים

סטטוס: סגור

האקדמית אחוה מזמינה בזאת יצרני ויבואני ריהוט, העומדים בתנאי הסף של המכרז, להגיש לה הצעות לייצור, ייבוא, אספקה, הרכבה והתקנה של ריהוט עבור כיתות לימוד מחשבים בבניין 2 בקמפוס המכללה. ייצור, ייבוא הרהיטים, הרכבתם והתקנתם יבוצעו בהתאם לתנאים, לדרישות ולהנחיות המפורטות במסמכי המכרז

חזרה לעמוד הראשי >>

מכרז לייצור אספקה ריהוט בכיתות מחשב בניין 2

חוברת ריהוט ייבוא ואספקת רהיטים למחשבים בניין 2

כתב כמויות אספקת ריהוט מחשבים בניין 2

תכנית אספקת ריהוט כיתת מחשבים בניין 2