מתן שירותי מיכון משרדי

תאריך פרסום המכרז: 22.01.2023

תאריך סיום הגשה: 14.02.23 יום שלישי 00:14

מספר מכרז: 13.2022

איש קשר: יחידת מערכות מידע

סטטוס: סגור

האקדמית אחוה מבקשת לקבל הצעות מחיר למתן שירותי מיכון משרדי, שירות ותחזוקה עבור כלל המדפסות בקמפוס המכללה, הן מדפסת הסגל המנהלי והן מדפסות הסטודנטים, בהתאם לתנאים לדרישות ולהנחיות המפורטות במסמכי המכרז

חזרה לעמוד הראשי >>

תשובות לשאלות שירותי מיכון משרדי

מכרז לשירותי מיכון משרדי