מתן שירותי סלולר

תאריך פרסום המכרז: 22.05.2023

תאריך סיום הגשה: 18.05.23 יום חמישי 14:00

איש קשר: יחידת תפעול

סטטוס: סגור

כחלק מפעילותה, האקדמית אחוה מבקשת להתקשר עם חברה למתן שירותי סלולר

חזרה לעמוד הראשי >>

מכרז שירותי סלולר

מסמך הבהרות 1 שירותי סלולר

מסמך הבהרות 2 לשירותי סלולר

תשובות לשאלות שירותי סלולר