שדרוג מערכת מיזוג אוויר בניין 6

תאריך פרסום המכרז: 01.05.2023

תאריך סיום הגשה: 01.06.23 יום חמישי 00:14

מספר מכרז: 5.2023

איש קשר: יחידת תפעול

סטטוס: סגור

האקדמית אחוה מזמינה מציעים להציע הצעות לשדרוג מערכת מיזוג האוויר במרחב הציבורי בניין 6 בשטח המכללה בהתאם לתנאים, לדרישות ולהנחיות המפורטות במסמכי מכרז זה, ובהתאם להוראות הסכם ההתקשרות

חזרה לעמוד הראשי >>

מכרז שדרוג מערכות מיזוג אוויר בניין 6

שרטוט קומת גג מיזוג בניין 6

שרטוט קומת קרקע מיזוג בניין 6

פרוטוקול סיור מציעים מיזוג בניין 6

כתב כמויות מיזוג בניין 6

מפרט עבודה מיזוג בניין 6