קליניקה לטיפול פסיכולוגי רגיש תרבות

לגורמים תרבותיים, בדרכי ביטויים בקהילה ובנפש עצמה, תפקיד מהותי בעיצוב המציאות החברתית, הזהות האישית, דרכי ההסתגלות ומצבי המצוקה של בני אדם מתוקף השתייכותם לקהילות ולקבוצות חברתיות, לאומיות, עדתיות ודתיות מובחנות. לאור זאת, הצורך בשירות פסיכולוגי קליני מכוון-תרבות משמעותי במיוחד בחברה הישראלית, המורכבת מפסיפס מגוון של מגזרים ושבטים. 
מרכז אחוה לשירותים פסיכולוגיים רב תרבותיים הוקם בהמשך לתוכנית החלוצית ללימודי מוסמך בפסיכולוגיה קלינית רגישת תרבות במכללה האקדמית אחוה. תכנית זו דוגלת בהענקת הכשרה מיטבית, תוך חיבור בין האקדמיה לשטח, לקידום הצרכים של אוכלוסיות שונות, מתוך מחויבות לצדק, שוויון ורב תרבותיות.  
יוזמה זו חוברת למאמץ כללי בעולם המערבי לצמצום אי-השוויון בבריאות הנפש והגדלת הנגישות לטיפול מותאם ואיכותי. מרבית המדינות המערביות פועלות בעשור האחרון להתגבר על חסמים ופיתוח התאמה תרבותית בשירותי בריאות הנפש.
 
מרכז אחוה לשירותים פסיכולוגיים רב תרבותיים מציע שרותי טיפול פסיכולוגי אישי, קבוצתי, זוגי, משפחתי, ייעוץ קצר מועד, טיפול במצבי משבר, אבחון פסיכולוגי, ייעוץ פסיכיאטרי וטיפול סוציאלי. בקליניקה עובדים אנשי מקצוע בעלי הכשרה קלינית המעניקים טיפול רגיש תרבות המתייחס לרקע ממנו מגיעים הפונים. 
השירות ניתן לסטודנטים, אנשי סגל המכללה ומשפחותיהם ולקהילה בהתאם לשיקול דעת מקצועי ובתשלום מוזל.
 
אפשרויות סיוע במימון השירות
*סטודנטים הזקוקים לסיוע במימון הטיפול מוזמנים למלא טופס פנייה לסבסוד
*סטודנט הזכאי למימון יקבל אישור על גובה המימון לפגישה, מספר המפגשים שאושרו למימון והתוקף של האישור. יש להעביר את האישור למזכירות הקליניקה.
*במידה ולא יתקבל במרפאה אישור השתתפות במימון, יגבה התשלום המלא מול הקליניקה.
 
תהליך פניה למרכז אחוה לשירותים פסיכולוגיים רב תרבותיים:
1. המעוניינים לפנות לייעוץ מוזמנים למלא טופס פנייה ראשוני לשירותים פסיכולוגיים
2. לאחר קבלת הטפסים תקבע פגישת הכרות עם מטפל מצוות הקליניקה.
 
צוות המרכז
יובל בלינקי – פסיכולוג קליני מדריך, מנהל המרכז
פרופ' גבריאל שרייבר – פסיכיאטר
נתן מיידלר – פסיכולוג קליני
 
לפרטים נוספים ניתן לפנות למזכירות הקליניקה:
כתובת: קליניקה לטיפול פסיכולוגי רגיש תרבות - מכללת אחוה, ד.נ שקמים 7980400
בניין 8 קומה א' חדר 803
טלפון: 054-9600551
 
השירות בקליניקה ניתן בתאום מראש בלבד.