מכינה ייעודית לתואר ראשון .B.Ed בחינוך ותעודת הוראה

נעים להכיר, מכינה לחינוך והוראה

להתפתח, לצמוח, לגלות, ליזום ולהשפיע על דור העתיד. תואר ראשון בחינוך ותעודת הוראה הוא הרבה יותר ממקצוע, הוא לא פחות משליחות. אבל רגע, יש גם תנאי קבלה לתואר ראשון בחינוך ותעודת הוראה שצריך לעמוד בהם. זה הזמן לראות מה יש למכינה הייעודית בחינוך להציע לך.

המכינה הייעודית בחינוך מקנה רקע אקדמי לקראת השתלבות בלימודי התואר וכוללת קורסים באנגלית, מתמטיקה, אוריינות אקדמית, אוריינות מחשב וקורסי העשרה. בנוסף, נלמדים קורסים אקדמיים אשר יוכרו כפטור במסגרת לימודי התואר הראשון בחינוך ותעודת הוראה. הלומדים במכינה מקבלים גם פטור משכר לימוד ומלגות קיום על-פי קריטריונים, ללא שימוש בכספי פיקדון**

*קיימת הכרה הדדית בין המכללות (המכינה מוכרת כמכינת רוח וחברה במוסדות אקדמיים אחרים)
**זכאות למימון לימודים לחיילים משוחררים מהמערך הלוחם, כפוף לאישור משרד הביטחון

מידע חשוב

לתיאום פגישת ייעוץ למכינה ייעודית בחינוך ותעודת הוראה, יש לפנות למייל למרכז ייעוץ והרשמה [email protected] או בטלפון: 3622*

מועמדים בעלי 12 שנות לימוד
מועמדים בעלי בגרות שאינה בשפה העברית יידרשו להציג ציון 400 בבחינת מימ"ד בעברית

בוגרי המכינה יידרשו לממוצע ציונים 80 ומעלה, ציון 60 לפחות בכל אחד מהקורסים הנלמדים במסגרת המכינה, וישתלבו בתואר הראשון במסלולי החינוך השונים

בחינת מימ"ד היא בחינה ייחודית למכינות הנערכת על-ידי המרכז הארצי לבחינות והערכה ומועברת במכינה עצמה. מבחן זה נועד לסייע למכינה בשיבוץ מועמדים למסלולים המתאימים להם. בעלי ציון בבחינה הפסיכומטרית, פטורים ממבחן מימ"ד עם הצגת אישור על ציונם. בשתי הבחינות נבדקת רמת הבקיאות של הסטודנטים בשלושה תחומים; אנגלית, מתמטיקה ועברית.
מועדי בחינת מימ"ד:
9.1.24 | 14.2.24 | 7.3.24 | 22.5.24 | 13.6.24 | 24.7.24 | 15.8.24 | 23.9.24 | 29.10.24 | 13.11.24 | 18.12.24

הנחיות לבחינת מימ"ד

הלימודים במכינה נמשכים שני סמסטרים

*לתשומת ליבך: בתום הלימודים במכינה תתקיים תקופת בחינות

המכינה לשנה"ל תשפ"ה המכינה תפתח בחודש אוקטובר, עם פתיחת השנה האקדמית

תלמידי המכינה זכאים להגיש בקשה לפטור משכ"ל ומלגות קיום באמצעות המכינה. ועדת מלגות משותפת של הות"ת והקרן לקליטת חיילים משוחררים, דנה בכל סטודנט המבקש סיוע לצורך קביעת זכאותו למלגה. פטור חלקי או מלא משכ"ל ומלגות קיום יינתנו על-ידי הקרן לקליטת חיילים משוחררים ומשרד החינוך, בהתאם להחלטות הועדה (ולא על חשבון הפיקדון הצבאי). מלגת שכ"ל נעה בין 25% פטור ועד לפטור מלא. גובה מלגת הקיום נקבע עפ"י קריטריונים סוציו-אקונומיים. חייל בודד זכאי לפטור מלא משכ"ל ולמלגת קיום מקסימאלית

מה נדרש לקבלת המלגה?

הגשת בקשה לפטור משכ"ל ומלגות קיום באמצעות המכינה.
מלגות הקיום לסטודנטים זכאים,יועברו אך ורק לחשבון הבנק של הסטודנט לפיכך, מי שטרם פתח חשבון חייב לעשות כן ולצרף אישור על מס' הבנק, הסניף ומס' החשבון. במהלך שנת הלימודים לא ניתן לשנות את פרטי חשבון בנק. חיילים משוחררים שלא זכו לסיוע בשכ"ל, יוכלו לשלם מחשבון הפיקדון הצבאי מטעם הקרן לקליטת חיילים משוחררים.

*סטודנט שיפסיק את לימודיו לפני ועדת המלגות, ישלם את החלק היחסי של שכר הלימוד.