פיזיולוגיה השוואתית של בעלי חיים

מטרות הקורס:

הכרות עם מערכות פיסיולוגיות בבעלי חיים, מבנה ותפקוד. לימוד על מצבים אבנורמליים ושיטות טיפול.


תיאור הקורס:

סקירה השוואתית-תפקודית של מערכות פיזיולוגיות במספר מערכות מייצגות של חסרי חוליות, ובחמשת מחלקות החולייתנים. הסקירה תתמקד ברמת התא והרקמה, ותדגיש: א. עקרונות משותפים בתפקוד של מערכות גוף בקבוצות סיסטמתיות שונות; ב. התאמות של מערכות גוף לסביבות החיים השונות של הקבוצות השונות; ג. שינויים במורכבות של מערכות פיזיולוגיות לאורך הפילוגנזה.

הנושאים: מבוא, מערכות משוב והומיאוסטזיס. תאי עצב, פוטנציאל מנוחה ופוטנציאל פעולה. מערכת העצבים והמוח. מערכות שרירים. מערכות רבייה – זכרים ונקבות. מערכות הפרשה. מערכות הובלה – מחזור דם. מערכות הובלה – לב. מערכות עיכול .

ספרות מומלצת:

  • Human Physiology - The mechanisms of body function”. 12nd edition. Vander,

Sherman and Lucian. 2010

  •  Randall D, Burggren W, French K, 2002. Eckert Animal Physiology: Mechanisms and Adaptations. 5th Edition, Freeman & Co.
  • כל הזכויות שמורות למכללה האקדמית אחוה.