הזמנה להגשת הצעות להקמה, ניהול ואירוח Moodle

תאריך פרסום המכרז: 13.03.2022

תאריך סיום הגשה: 07.04.22 יום חמישי 00:14

מספר מכרז: 7.2021

איש קשר: יחידת מערכות מידע

סטטוס: סגור

האקדמית אחוה מבקשת לקבל הצעות מחיר להקמה, העברה וניהול שוטף בענן לסביבת המודל התפעולית של המכלל(LMS Moodle) סביבת העבודה החדשה תחליף את התצורה הקיימת שהוקמה ומופעלת ע"י מכון מופ"ת

חזרה לעמוד הראשי >>

מסמך הבהרה להקמת MODDLE

מכרז הקמת MOODLE

תשובות לשאלות הקמת MOODLE