הזמנה להגשת הצעות למתן שירותי ייעוץ אסטרטגי

תאריך פרסום המכרז: 12.07.2021

תאריך סיום הגשה: 09.08.21 יום שני 00:14

מספר מכרז: 05.2021

איש קשר: יחידת תפעול

סטטוס: סגור

האקדמית אחוה מבקשת לקבל הצעות מחיר לאספקת שירותי ייעוץ אסטרטגי שיכללו בניית תכנית אסטרטגית רב שנתית להתוויית מדיניות המכללה ובנייה של מפת דרכים ליישום והטמעת התוכנית בפועל

חזרה לעמוד הראשי >>

מכרז ייעוץ אסטרטגי

שאלות הבהרה ייעוץ אסטרטגי

מסמך הבהרות 1 ייעוץ אסטרטגי

תיבת הצעות ייעוץ אסטרטגי