הזמנה להגשת הצעות לשדרוג מערכת מיזוג אוויר באודיטוריום

תאריך פרסום המכרז: 08.02.2022

תאריך סיום הגשה: 15.03.22 יום שלישי 00:14

מספר מכרז: 4.2022

איש קשר: יחידת פרויקטים מיוחדים

סטטוס: סגור

האקדמית אחוה מבקשת לקבל הצעות מחיר לשדרוג מערכת מיזוג האוויר באודיטוריום בניין 1 בשטח המכללה

חזרה לעמוד הראשי >>

מכרז מיזוג אוויר אודיטוריום

כתב כמויות מיזוג אוויר אודיטוריום

סיור קבלנים מיזוג אוויר אודיטוריום

תשובות מיזוג אוויר אודיטוריום

הבהרה 1 שדרוג מיזוג אוויר באודיטוריום