הזמנה להגשת הצעות לשיפוץ מרכז פדגוגי בבניין 2 באקדמית אחוה

תאריך פרסום המכרז: 11.01.2024

תאריך סיום הגשה: 13.02.24 יום שלישי 14:00

מספר מכרז: 1.2024

איש קשר: פרויקטים מיוחדים

סטטוס: סגור

האקדמית אחוה מבקשת לקבל הצעות מחיר לעבודות שיפוץ במרכז פדגוגי בבניין 2 בקמפוס המכללה, בהתאם לתנאים, לדרישות ולהנחיות המפורטות במסמכי המכרז ובהתאם להוראות הסכם ההתקשרות. לחלופה והסברים לשרטוטים הנלווים למכרז זה יש לפנות אל: לילך יונאי, מנהלת מחלקת רכש והתקשרויות, בניין 3 קומת קרקע במכללה, בין השעות 16:30-8:00 בימים א'-ה'. מייל: [email protected]

חזרה לעמוד הראשי >>

מכרז לשיפוץ מרכז פדגוגי בבניין 2

מפרט טכני חשמל לשיפוץ מרכז פדגוגי בבניין 2

אומדן מאוחד לשיפוץ מרכז פדגוגי בבניין 2

לוח חשמל כיתתי A לשיפוץ מרכז פדגוגי בבניין 2

לוח חשמל כיתתי B לשיפוץ מרכז פדגוגי בבניין 2

מפרט טכני עבודות מיזו''א לשיפוץ מרכז פדגוגי בבניין 2

תוכנית אינסטלציה חשמלית לשיפוץ מרכז פדגוגי בבניין 2

תוכנית בניה מעודכנת לשיפוץ מרכז פדגוגי בבניין 2

תוכנית העמדה וריהוט לשיפוץ מרכז פדגוגי בבניין 2

תוכנית הריסה ופירוק לשיפוץ מרכז פדגוגי בבניין 2

תוכנית חשמל ותקשורת לשיפוץ מרכז פדגוגי בבניין 2

תוכנית יועץ מיזוג אויר לשיפוץ מרכז פדגוגי בבניין 2

תוכנית צבע לשיפוץ מרכז פדגוגי בבניין 2

תוכנית ריצוף לשיפוץ מרכז פדגוגי בבניין 2

תוכנית תאורה גילוי אש וכריזה לשיפוץ מרכז פדגוגי בבניין 2

תוכנית תקרה תאורה ומיזוג לשיפוץ מרכז פדגוגי בבניין 2

פרוטוקול סיור קבלנים

תשובות לשאלות הבהרה שיפוץ מרכז פדגוגי