הזמנה להגשת הצעות לשירותי ניקיון במכללה

תאריך פרסום המכרז: 08.06.2023

תאריך סיום הגשה: 30.06.22 יום חמישי 00:14

מספר מכרז: 9.2021

איש קשר: יחידת תפעול

סטטוס: סגור

האקדמית אחוה מזמינה בזאת גופים העומדים בתנאי הסף, להציע הצעות לשירותי ניקיון קמפוס המכללה עבור האקדמית אחוה

חזרה לעמוד הראשי >>

מכרז שירותי ניקיון

הבהרה 1 שירותי ניקיון

הבהרה 2 שירותי ניקיון

פרוטוקול שירותי ניקיון

ריכוז נתונים שירותי ניקיון

שאלות-תשובות שירותי ניקיון