שירותי גינון והשקיה

תאריך פרסום המכרז: 03.04.2023

תאריך סיום הגשה: 02.05.23 יום שלישי 00:14

מספר מכרז: 3.2023

איש קשר: יחידת תפעול

סטטוס: סגור

האקדמית אחוה מבקשת לקבל הצעות מחיר לשירותי גינון והשקיה שוטפים בקמפוס המכללה, בהתאם לתנאים, לדרישות ולהנחיות המפורטות במסמכי מכרז ובהתאם להוראות הסכם ההתקשרות   

חזרה לעמוד הראשי >>

מכרז שירותי גינון והשקיה

תשובות והבהרות שירותי גינון והשקייה

פרוטוקול סיור מציעים שירותי גינון והשקייה