פרופ' נעמה צבר בן יהושע

פרופ' נעמה צבר בן יהושע
בית ספר: תארים מתקדמים

פרופ' נעמה צבר בן יהושע, בעלת תאר שלישי בהוראת המדעים מהאוניברסיטה העברית בירושלים. מאז פרישתה מאוניברסיטת תל אביב היא ראש התכנית לתרבות עם ישראל והוראתה. תחומי התמחותה בעבר הם הוראת המדעים, תכנון לימודים והכשרת מורים. ובהווה אתיקה במחקר איכותני חקר תופעת ההתחדשות היהודית בישראל. פרופ' צבר בן יהושע היתה מופקדת הקתדרה לחנוך יהודי באוניברסיטת תל אביב. מעל 100 ממחקריה הופיעו כספרים, פרקים בספרים, ומאמרים בבמות שפיטות בארץ ובעולם. נשואה, אם לארבעה וסבתא ל-16 נכדים.


השכלה אקדמית:

לימודי דוקטורט באוניברסיטה העברית בירושלים, לימודי פוסט באוניברסיטת קליפורניה UCLA

דרגה אחרונה: פרופ' מן המניין
תפקידים נוספים במכללה: ראש התכנית לתואר שני בתרבות עם ישראל
תפקידים במכללה:

2008-2015 ראש התכנית לתרבות עם ישראל והוראתה

תחומי התמחות: תרבות עם ישראלשיטות מחקר איכותני
נושאי המחקר: תכנון לימודים, הוראת המדעים, מחקר איכותני וחינוך יהודי


בוגרים ומונחי מחקר