פרופ' אהוד גודס

אהוד גודס
Ehud Gudes
מרצה בכיר למערכות מידע ומדעי המחשב היישומיים
תפקיד מנהלי: לשעבר רמ"ח, כיום יועץ לרמ"ח

השכלה

 Ph.D. Ohio State university

מחקר

Databases, Data security and privacy, Trust and social networks

דיסציפלינות ראשיות

Main Disciplines

Data Bases l Data Security

דיסציפלינות משניות

Secondary Disciplines

Data Mining l Privacy

פרסומים נבחרים

 • Hannah Yair, Shlomi Dolev, Ehud Gudes, (2023). Automatic Real-Time Platoon Formation Using the Road Graph. Springer Nature

 • Silvie Levy, Ehud Gudes, Danny Hendler, (2023). A Survey of Security Challenges in Automatic Identification System. Protocol. CSCML: 411-423

 • Grisha Weintraub, Noam Hadar, Ehud Gudes, Shlomi Dolev, Ohad S. Birk, (2023). Analyzing large-scale genomic data with cloud data lakes. SYSTOR: 142

 • Nadav Voloch, Ehud Gudes, Nurit Gal-Oz, Rotem Mitrany, Ofri Shani, Maayan Shoel, (2022). Fake News Detection in Social Networks Using Machine Learning and Trust. CSCML: 180-188

 • Shlomi Dolev, Ehud Gudes, Hannah Yair, (2022). Non-stopping Junctions via Traffic Scheduling. CSCML: 247-258

 • Shlomi Dolev, Ehud Gudes, Erez Segev, Jeffrey D. Ullman, Grisha Weintraub, (2022). BFLUT Bloom Filter for Private Look Up Tables. CSCML: 499-505

 • P. Derbeko, S. Dolev, E. Gudes and J. D, (2021). Ullman, Efficient and Privacy preserving Approximation of Distributed Statistical Queries. IEEE Transactions on Big Data

 • Philip Derbeko, Shlomi Dolev, Ehud Gudes, (2021). Wavelet-based dynamic and privacy-preserving similitude data models for edge computing. Wirel. Networks 27(1): 351-366

 • Voloch, N., Gal-Oz, N., & Gudes, E, (2021). A Trust based Privacy Providing Model for Online Social Networks. Online Social Networks and Media, Vol 24

 • Voloch N., Gudes E., Gal-Oz N, (2021). Analyzing the Robustness of a Comprehensive Trust-Based Model for Online Social Networks Against Privacy Attacks. In: Benito R.M., Cherifi C., Cherifi H., Moro E., Rocha L.M., Sales-Pardo M. (eds) Complex Networks & Their Applications IX. COMPLEX NETWORKS 2020 2020. Studies in Computational Intelligence, vol 943. Springer, Cham

 • Yakov Vainshtein, Ehud Gudes, (2021). Use of Blockchain for Ensuring Data Integrity in Cloud Databases. CSCML: 325-335

 • Nadav Voloch, Ehud Gudes, Nurit Gal-Oz, (2021). Implementing GDPR in Social Networks Using Trust and Context. CSCML: 497-503

 • Adi Swissa, Ehud Gudes, (2021). An ABAC Model with Trust and Gossiping (ABAC-TG) for Online Social Networks. DBSec: 377-392

 • Grisha Weintraub, Ehud Gudes, Shlomi Dolev, (2021). Needle in a haystack queries in cloud data lakes. EDBT/ICDT Workshops

 • Grisha Weintraub, Ehud Gudes, Shlomi Dolev, (2021). Indexing cloud data lakes within the lakes. SYSTOR: 22:1

 • N. Voloch, N. Gal-Oz, E. Gudes, (2021). Preventing Fake News Propagation in Social Networks using a context Trust-based security model. Proceedings of NSS

 • Eyal Paz, Ehud Gudes, (2020). Comparison of DNS Based Methods for Detecting Malicious Domains. CSCML: 219-236

 • Amir Lukach, Ehud Gudes, Asaf Shabtai, (2020). PUA Detection Based on Bundle Installer Characteristics. DBSec: 261-273

 • Nadav Voloch, Ehud Gudes and Nurit Gal-Oz, (2020). Analyzing the robustness of a comprehensive Trust-based model for Online Social Networks against Privacy Attacks. 9th international conference on complex networks

 • Shlomi Dolev, Patricia Florissi, Ehud Gudes, Shantanu Sharma, Ido Singer, (2019). A Survey on Geographically Distributed Big-Data Processing using MapReduce. IEEE Transactions on Big Data, 5(1): 60-80

 • Nurit Galoz, Yaron Gonen, Ehud Gudes, (2019). Mining meaningful and rare roles from web application usage patterns. Computers & Security, Volume 82, Pages 296-313

 • Philip Derbeko, Shlomi Dolev, Ehud Gudes, (2019). MLDStore – DNNs as Similitude Models for Sharing Big Data. (Brief Announcement). CSCML 93-96

 • Nadav Voloch, Priel Levy, Mor Elmakies, Ehud Gudes, (2019). An Access Control Model for Data Security in Online Social Networks Based on Role and User Credibility. CSCML 156-168

 • Nadav Voloch, Ehud Gudes, (2019). An MST-based information flow model for security in Online Social Networks. ICUFN: 460-465

 • Nadav Voloch, Priel Nissim, Mor Elmakies, Ehud Gudes, (2019). A Role and Trust Access Control Model for Preserving Privacy and Image Anonymization in Social Networks. IFIPTM: 19-27

 • Yaron Gonen, Ehud Gudes and Kirill Kandalov , (2018). New and Efficient Algorithms for Producing Frequent Itemsets with the Map-Reduce Framework. Algorithms, 11(12)

 • Derbeko, P., Dolev, S., Gudes, E., Sharma, S, (2016). "Security and Privacy Aspects in MapReduce on Clouds: A Survey". Computer Science Review, 20: 1-28

 • Michal Davidson, Tamir Tassa, and Ehud Gudes, (2016). Content Sharing Schemes in DRM Systems with Enhanced Performance and Privacy Preservation. accepted, journal of computer security

 • Ishai Rozenberg and Ehud Gudes, (2016). Bypassing system calls–based intrusion detection systems. Concurrency and Computation – Practice and Experience

 • R. Ben-Eliyahu-Zohary, T. Grinshpoun, E. Churkin and E. Gudes, (2014). Monotonic Qualitative Logic Programs. Computation and Applications, AI Commun. 27(3): 213-228

 • Ronen Vaisenberg, Erez Shmueli , Yuval Elovici , Ehud Gudes, (2014). Implementing a Database Encryption Solution. Design and Implementation Issues, Computers and Security journal, vol. 27, no. pp. 213-228

 • T. Tassa, E. Gudes, (2012). Secure Distributed Computation of Anonymized Views of Shared Databases. ACM Transactions on Database Systems (TODS ), Vol 37, No. 2

 • Silvie Levy , Ehud Gudes and Nurit Gal-Oz, Sharing-habits based privacy control in social networks. accepted for publication, Journal of Computer Security

 • Grisha Weintraub, Noam Hadar, Ehud Gudes, Shlomi Dolev, and Ohad Birk, Analyzing large-scale genomic data with cloud data lakes. In Proceedings of the 16th ACM International Conference on Systems and Storage, in press

 • Noam Hadar, Grisha Weintraub, Ehud Gudes, Shlomi Dolev, and Ohad Birk, GeniePool: Genomic Database With Corresponding Annotated Samples Based On a Cloud Data Lake Architecture. Database, in press

פרסומים נוספים