הזמנה להגשת הצעות לאספקת שירותי השגחה בבחינות מקוונות

תאריך פרסום המכרז: 05.07.2021

תאריך סיום הגשה: 01.06.21 יום שלישי 00:14

מספר מכרז: 01.2021

איש קשר: יחידת תפעול

סטטוס: סגור

האקדמית אחוה מבקשת לקבל הצעות מחיר לאספקת שירותי השגחה בבחינות מקוונות באמצעות צוות משגיחים הפועל מרחוק באמצעות תוכנת ZOOM או כל תוכנה אחרת שתקבע ע"י המכללה, קרי השגחה מחוץ לשטחי קמפוס המכללה וללא שימוש במתקניה

חזרה לעמוד הראשי >>

מכרז להשגחה בבחינות מקוונות

תיבת הצעות להשגחה בבחינות מקוונות

מסמך הבהרות 1 השגחת בחינות מקוונות

מסמך הבהרות 3 השגחת בחינות מקוונות

מסמך הבהרות 2 השגחת בחינות מקוונות