שיפוץ בניין 5 שלב א' במכללה

תאריך פרסום המכרז: 20.06.2024

תאריך סיום הגשה: 18.07.24 יום חמישי 14:00

מספר מכרז: 7.2024

איש קשר: פרויקטים מיוחדים

סטטוס: סגור

המכללה האקדמית אחוה מבקשת לקבל הצעות לעבודות שיפוץ קומה ב' בבניין 5 בקמפוס המכללה, בהתאם לתנאים, לדרישות ולהנחיות המפורטות במסמכי מכרז זה. לחלופה והסברים לשרטוטים הנלווים למכרז זה יש לפנות אל: לילך יונאי, מנהלת מחלקת רכש והתקשרויות, בניין 3 קומת קרקע במכללה, בין השעות 16:30-8:00 בימים א'-ה'. מייל: [email protected] תוכניות מפורטות יימסרו למשתתפי סיור הקבלנים

חזרה לעמוד הראשי >>

מכרז שיפוץ בניין 5

פרוטוקול סיור קבלנים

תשובות לשאלות הבהרה